Między młotem, a kowadłem

Kronika wydarzeń; historycznych oraz współczesnych, stworzonych wspólnie przez Niemcy i Rosję, przeciwko Polsce

Niniejszy Blog, poświęcony jest Polsce i Polakom, naszym cierpieniom i krzywdom jakich doznaliśmy i doznajemy, od odwiecznych wielkich sąsiadów ze wschodu i zachodu, którzy od ponad tysiąca lat wspólnie i w porozumieniu próbują szkodzić Polsce i Polakom . W tym Blogu zajmę się tylko działaniami podejmowanymi przez nich wspólnie i w porozumieniu, wymierzonymi przeciwko naszej ojczyźnie i jej obywatelom oraz naszej gospodarce.

Pierwotnie, chciałem zająć się wszelkimi działaniami Niemców i Rosjan, przeciwko Polsce i Polakom, ale ze względu na ogrom tych zdarzeń ( nie ma dnia by TV, gazety i inne media w Niemczech i w Rosji nie atakowały Polski, jej rządu, Polaków) a także po lekturze „Dziejów Polski” autorstwa Andrzeja Nowaka, postanowiłem skupić się tylko na ich wspólnych, zaplanowanych i skoordynowanych działaniach wymierzonych w naszą niepodległość, bezpieczeństwo, gospodarkę i rozwój.

W swoim położeniu geopolitycznym, Polska jest krajem w pewnym sensie ważniejszym, niż wynika to z wielkości owego PKB. Polska położona między Niemcami a Rosją, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jako potencjalne spoiwo tego obszaru, który szuka wzmocnienia swojej suwerenności, jest krajem, który musi nie tylko się szanować, ale też nie przejmować się byle połajankami. Nie dajmy się sprowokować. Róbmy swoje i pamiętajmy, że niepodległość jest najważniejsza

— napisał prof. Andrzej Nowak.

linia czasu

2017
23/12/2017

Nord Stream 2 – cd.

Prezes Gazpromu Aleksiej Miller poinformował, że europejscy partnerzy finansowi projektu Nord Stream 2 – Uniper, Wintershall, OMV, Engie i Shell – wywiązali się ze zobowiązań finansowych w 2017 roku. Czyli biznes europejski wie już jaki będzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU, bo inwestuje nadal w ten projekt...Read more

11/11/2017

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała Wolność! Nasza Ojczyzna, Polska świętuje Niepodległość!

11 listopada 1918 roku „wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu”. W tym samym oświadczeniu Komendant zobowiązywał się, iż „po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce

Continue Reading
..Read more

19/09/2017

Nord Stream2

Rząd Niemiecki zastanawia się nad kontynuowaniem wspierania budowy Nord Stream 2. Oczywiście stało sie tak pod naciskiem m.innymi rządu Polski. „Rzeczywiście nasi partnerzy, nasi adwersarze, a czasami nasi po prostu przeciwnicy, żeby nie użyć jeszcze mocniejszego słowa, próbują nas wziąć w kleszcze; jesteśmy między tą Scyllą a Charybdą różnych uwarunkowań

Continue Reading
..Read more

2012
08/10/2012

Oddanie do użytku całego gazociągu Nord Stream

Na tej mapie wyraźnie widać dlaczego ten gazociąg jest niekorzystny dla Polski, nie tylko pozbywa nas opłat tranzytowych ale także omija nas jako odbiorce. Drugim niekorzystnym i niebezpiecznym dla Polski jego przebiegiem, jest uczynienie z Niemiec, głównego dystrybutora rosyjskiego gazu...Read more

2011
08/11/2011

Uruchomienie 1 nitki Nord Stream

8 listopada 2011 oddany został do użytku gazociąg Nord Stream.Łączący Rosje z Niemcami z pominięciem Ukrainy i Polski.Kontrolny pakiet 51 proc. akcji gazociągu Nord Stream ma Gazprom. Rosyjsko-niemiecką umowę o budowie podpisano w Berlinie jesienią 2005 roku. Część udziałów z puli przyznanej Niemcom Gazprom sprzedał później koncernom: holenderskiemu i francuskiemu.

Continue Reading
..Read more

12/02/2011

Umowa niemieckiego koncernu Rheinmetall z Rosją.

Na budowe super nowoczesnego centrum szkoleniowego dla rosyjskiej Armii (historia lubi sie powtarzać, w latach 30, XX wieku, żołnierze niemieccy szkolili rosyjskich a także korzystali z rosyjskich poligonów dla własnych ćwiczeń). Centrum szkoleniowe, wyposażone w laserowe symulatory najnowszej generacji oraz komputerowe systemy oceny zdolności bojowej uczestników manewrów, miało zostać zainstalowane

Continue Reading
..Read more

2006
29/08/2006

Podpisanie porozumienia dotyczącego budowy gazociągu Nord Stream

W Moskwie, 29.08.2006 roku, za akceptacją i poparciem rządów Niemiec i Rosji, Gazprom i E.ON Ruhrgas oraz BASF, podpisały porozumienie w sprawie budowy gazociągu północnego, omijającego Polskę i Ukrainę, łączącego Rosję z Niemcami...Read more

1939
28/09/1939

II pakt Ribbentrop – Mołotow

28 września 1939 roku w Moskwie został podpisany Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR. W którym wytyczono granice między Niemcami, Rosją, zmieniono tam również granice Słowacji i Litwy. Traktat zawierał trzy  tajne protokoły, jeden z nich odnosił się do kwestii polskiej i głosił, że Obie strony nie będą tolerować

Continue Reading
..Read more

22/09/1939

22 września 1939 wspólna defilada niemieckich i sowieckich wojsk.

22 września 1939 odbyła się wspólna niemiecko-radziecka defilada z okazji zwycięstwa nad Polską, odbyła się w Brześciu nad Bugiem. Na zdjęciu: Gen. Heinz Guderian i gen. Siemion Kriwoszein odbierają radziecko-niemiecką defiladę w Brześciu 22 września 1939, źr. Bundesarchiv, Wikipedia/dp Wspólna parada Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu, 22 września 1939Foto:

Continue Reading
..Read more

17/09/1939

Realizacja Paktu Ribbentrop-Mołotow -Napaść ZSRR na Polskę

17 września 1939 o godzinie 4.00 rano wojska sowieckie (Front Białoruski i Ukraiński) w sile około 1 miliona żołnierzy przekroczyły wschodnie granice Polski, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji (1932), umowy wynikające z przynależności do Ligi Narodów, realizując tym ustalenia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow – czwartego rozbioru Polski. Wódz Naczelny RP

Continue Reading
..Read more