Między młotem, a kowadłem

Kronika wydarzeń; historycznych oraz współczesnych, stworzonych wspólnie przez Niemcy i Rosję, przeciwko Polsce

Niniejszy Blog, poświęcony jest Polsce i Polakom, naszym cierpieniom i krzywdom jakich doznaliśmy i doznajemy, od odwiecznych wielkich sąsiadów ze wschodu i zachodu, którzy od ponad tysiąca lat wspólnie i w porozumieniu próbują szkodzić Polsce i Polakom . W tym Blogu zajmę się tylko działaniami podejmowanymi przez nich wspólnie i w porozumieniu, wymierzonymi przeciwko naszej ojczyźnie i jej obywatelom oraz naszej gospodarce.

Pierwotnie, chciałem zająć się wszelkimi działaniami Niemców i Rosjan, przeciwko Polsce i Polakom, ale ze względu na ogrom tych zdarzeń ( nie ma dnia by TV, gazety i inne media w Niemczech i w Rosji nie atakowały Polski, jej rządu, Polaków) a także po lekturze „Dziejów Polski” autorstwa Andrzeja Nowaka, postanowiłem skupić się tylko na ich wspólnych, zaplanowanych i skoordynowanych działaniach wymierzonych w naszą niepodległość, bezpieczeństwo, gospodarkę i rozwój.

W swoim położeniu geopolitycznym, Polska jest krajem w pewnym sensie ważniejszym, niż wynika to z wielkości owego PKB. Polska położona między Niemcami a Rosją, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jako potencjalne spoiwo tego obszaru, który szuka wzmocnienia swojej suwerenności, jest krajem, który musi nie tylko się szanować, ale też przejmować się byle połajankami. Nie dajmy się sprowokować. Róbmy swoje i pamiętajmy, że niepodległość jest najważniejsza

— napisał prof. Andrzej Nowak.

linia czasu

1795
24/10/1795

III rozbiór Polski

Po upadku insurekcji kościuszkowskiej, 24 października 1795 r. monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili pełny III rozbiór Rzeczypospolitej.Prusy otrzymały Mazowsze z Warszawą, część litewską do rzeki Niemen, razem 48 tys. km kw. Rosja zabrała resztę Litwy, Żmudź i Podole, razem 120 tys. km. Austria

Continue Reading
..Read more

1793
23/01/1793

II rozbiór Polski

W dniu 23.01.1793 roku, Fryderyk Wilhelm II i Katarzyna II, podpisali traktat o podziale Polski. 22.07.1793 sejm grodzieński, podpisał traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego,podolskiego, części wileńskiego, nowogrodzkiego, wołyńskiego i brzeskolitewskiego. W sumie ok 250 tyś km² ziem polskich. W nocy z 23.09.1793 roku

Continue Reading
..Read more

1772
17/02/1772

I rozbiór Polski

Umowa rosyjsko-pruska została podpisana w Petersburgu 17.02.1772 (datowana na 15.01.1772). Traktaty rozbiorowe zostały podpisane 05.08.1772 w Petersburgu. 18.09.1772 została notyfikowana przez Austrię Habsburgską, Prusy i Rosję. 30.09.1773 traktaty rozbiorowe ratyfikował Sejm Rozbiorowy (pamiętny sprzeciw Tadeusza Reytana)...Read more

1720
17/02/1720

Traktak Poczdamski

W dniu 17 lutego 1720 r. Rosja i Prusy, zainteresowane osłabieniem Polski, zawarły traktat poczdamski, w którym zobowiązały się dążyć do utrzymania w niej wolnej elekcji, a także strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki wobec Rzeczpospolitej. Tylko tyle i aż tyle! Po prostu wspólnie prowadzona polityka! Ale o co chodzi? W akademiach dyplomatycznych Wschodu

Continue Reading
..Read more

1514
12/02/1514

Wielki Książe Moskiewski Wasyl III zawarł w 1514 roku sojusz z Maksymilianem I, królem Nimiec i Cesarzem Rzymskim przeciwko Polsce i Litwie

W lutym 1514 roku w Moskwie, został zawarty sojusz zbrojny przeciwko Polsce, ze strony Moskwy inicjatorem był Wielki Książe Moskiewski Wasyl III, od 2 lat prowadzący wojnę z Litwą, z pomocą wojsk obcych (głównie niemieckich i habsburskich, głównie artylerii)z drugiej strony podpisał go Król Niemiec i Cesarz Rzymski Maksymilian I,

Continue Reading
..Read more

1031
01/09/1031

Konrad II i Jarosław razem przeciwko Mieszkowi II

Kolejne militarne porozumienie Niemiec i Rusi przeciw Polsce „pierwszy, krótkotrwały „potop” w dziejach polskich: równoczesny najazd potężnych sąsiadów z zachodu i wschodu….” (Andrzej Nowak-Dzieje Polski). Mieszko II     Konrad II    ..Read more

1017
12/01/1017

Pierwszy Sojusz niemiecko-ruski przeciwko Polsce

Cesarz Henryk, planując kampanię przeciw Polsce rządzonej przez Bolesława Chrobrego, zawarł z kniaziem Rusi Jarosławem, sojusz przeciw Polsce. Na mocy tego porozumienia, Jarosława miał uderzyć na Polskę od wschodu. Andrzej Nowak-Dzieje Polski, Tom I Wyd.I str. 127..Read more