Między młotem, a kowadłem

Kronika wydarzeń; historycznych oraz współczesnych, stworzonych wspólnie przez Niemcy i Rosję, przeciwko Polsce

Niniejszy Blog, poświęcony jest Polsce i Polakom, naszym cierpieniom i krzywdom jakich doznaliśmy i doznajemy, od odwiecznych wielkich sąsiadów ze wschodu i zachodu, którzy od ponad tysiąca lat wspólnie i w porozumieniu próbują szkodzić Polsce i Polakom . W tym Blogu zajmę się tylko działaniami podejmowanymi przez nich wspólnie i w porozumieniu, wymierzonymi przeciwko naszej ojczyźnie i jej obywatelom oraz naszej gospodarce.

Pierwotnie, chciałem zająć się wszelkimi działaniami Niemców i Rosjan, przeciwko Polsce i Polakom, ale ze względu na ogrom tych zdarzeń ( nie ma dnia by TV, gazety i inne media w Niemczech i w Rosji nie atakowały Polski, jej rządu, Polaków) a także po lekturze „Dziejów Polski” autorstwa Andrzeja Nowaka, postanowiłem skupić się tylko na ich wspólnych, zaplanowanych i skoordynowanych działaniach wymierzonych w naszą niepodległość, bezpieczeństwo, gospodarkę i rozwój.

W swoim położeniu geopolitycznym, Polska jest krajem w pewnym sensie ważniejszym, niż wynika to z wielkości owego PKB. Polska położona między Niemcami a Rosją, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jako potencjalne spoiwo tego obszaru, który szuka wzmocnienia swojej suwerenności, jest krajem, który musi nie tylko się szanować, ale też nie przejmować się byle połajankami. Nie dajmy się sprowokować. Róbmy swoje i pamiętajmy, że niepodległość jest najważniejsza

— napisał prof. Andrzej Nowak.

linia czasu

1939
23/08/1939

Podpisanie Paktu Ribbentrop-Mołotow i jego tajnego protokołu

Umowa miedzy Niemcami a ZSRR o nieagresji, jej tajny protokół, przewidywał atak ZSRR na Polskę do linii Bugu, w ciągu 14 dni od napaści Niemców na Polskę. De facto, był to IV rozbiór Polski. Szacuje się, iż podpisanie tego paktu kosztowało życie 50 mln ludzi, od 1939 do 1945r...Read more

18/02/1939

Pertraktacje ambasadora III Rzeszy w Moskwie

Ambasador III Rzeszy w Moskwie Walter von Schulenburg prowadzi pertraktacje z wicepremierem ZSRS, a zarazem ministrem handlu zagranicznego, Anastasem Mikojanem. Rosja decyduje się zapewnić Niemcom poza ropą naftową również inne surowce niezbędne do prowadzenia wojny.(*) Bez których Hitler nie mógł rozpocząć najazdu na Polskę. (*) źródło: http://cala-prawda-o-historii.blog.onet.pl..Read more

1922
16/04/1922

Konferencja w Rapallo

Podpisanie układu w Rapallo. na zdjęciu Kanclerz Rzeszy Joseph Wirth, Walther Rathenau oraz delegacja sowiecka: Leonid Krasin, Gieorgij Cziczerin oraz Adolf Joffe Okazją do wyjścia z izolacji międzynarodowej, w jakiej od kilku lat znajdowały się Niemcy i Rosja była międzynarodowa konferencja ekonomiczna w Genui we Włoszech trwająca od 10 kwietnia

Continue Reading
..Read more

1920
17/08/1920

Wojna 1920 a Rząd Republiki Weimarskiej (w porozumieniu z Rosją bolszewicką)

W 1920 roku Rząd Republiki Wiemarskiej, łudząc się, że Polska zostanie pokonana przez bolszewików, pomagając tym samym marszałkowi Tuchaczewskiemu, 17 VIII 1920 roku wystosował do Komisji Plebiscytowej pismo, domagające się internowania w Prusach Wschodnich, Pomorzu i Górnym Śląsku, wycofujących się wojsk polskich w tych obszarach. Szczególnie naciskano na Komisję, tym,

Continue Reading
..Read more

21/07/1920

W 1920 roku Niemcy w Gdańsku zablokowali rozładunek statku holenderskiego „Triton”, ze sprzętem wojskowym dla Polski walczącej z Rosją

„Czerwony Gdańsk przeciw białej Polsce.”    Zwycięstwo, jakie 15 sierpnia 1920 roku polskie wojska odniosły nad Armią Czerwoną pod Warszawą, nie obyło się bez gdańskiego wątku. Niestety, nie był to wątek chwalebny. „Do proletariuszy gdańskich: (…) nie możecie dopuścić, aby czynione były próby przyjścia z pomocą białogwardyjskiej Polsce. Obserwujcie jak najdokładniej

Continue Reading
..Read more

1863
08/02/1863

Konwencja Alvenslebena

W Petersburgu, 8 II 1863, z inicjatywy Ottona von Bismarcka, pruski Gen. Alvensleben, w imieniu Królestwa Prus, podpisał umowę z Rosją, dotyczącą współpracy Rosji i Prus w tłumieniu Powstania Styczniowego...Read more

1830
23/12/1830

Prusy pomagają Rosji stłumić Powstanie Listopadowe.

Po wybuchu Powstania Listopadowego w 1830 roku, pruski rząd, w osobach ministrów Maasena i Brenna, wydali 23 XII 1830, zarządzenie zabraniające wywozu do Królestwa Polskiego: pieniędzy, prochu, broni, koni, zboża w celu uniemożliwienia udzielenia pomocy Powstańcom...Read more

1795
24/10/1795

III rozbiór Polski

Po upadku insurekcji kościuszkowskiej, 24 października 1795 r. monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili pełny III rozbiór Rzeczypospolitej.Prusy otrzymały Mazowsze z Warszawą, część litewską do rzeki Niemen, razem 48 tys. km kw. Rosja zabrała resztę Litwy, Żmudź i Podole, razem 120 tys. km. Austria

Continue Reading
..Read more

1793
23/01/1793

II rozbiór Polski

W dniu 23.01.1793 roku, Fryderyk Wilhelm II i Katarzyna II, podpisali traktat o podziale Polski. 22.07.1793 sejm grodzieński, podpisał traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego,podolskiego, części wileńskiego, nowogrodzkiego, wołyńskiego i brzeskolitewskiego. W sumie ok 250 tyś km² ziem polskich. W nocy z 23.09.1793 roku

Continue Reading
..Read more

1772
17/02/1772

I rozbiór Polski

Umowa rosyjsko-pruska została podpisana w Petersburgu 17.02.1772 (datowana na 15.01.1772). Traktaty rozbiorowe zostały podpisane 05.08.1772 w Petersburgu. 18.09.1772 została notyfikowana przez Austrię Habsburgską, Prusy i Rosję. 30.09.1773 traktaty rozbiorowe ratyfikował Sejm Rozbiorowy (pamiętny sprzeciw Tadeusza Reytana)...Read more