Między młotem, a kowadłem

Kronika wydarzeń; historycznych oraz współczesnych, stworzonych wspólnie przez Niemcy i Rosję, przeciwko Polsce

Niniejszy Blog, poświęcony jest Polsce i Polakom, naszym cierpieniom i krzywdom jakich doznaliśmy i doznajemy, od odwiecznych wielkich sąsiadów ze wschodu i zachodu, którzy od ponad tysiąca lat wspólnie i w porozumieniu próbują szkodzić Polsce i Polakom . W tym Blogu zajmę się tylko działaniami podejmowanymi przez nich wspólnie i w porozumieniu, wymierzonymi przeciwko naszej ojczyźnie i jej obywatelom oraz naszej gospodarce.

Pierwotnie, chciałem zająć się wszelkimi działaniami Niemców i Rosjan, przeciwko Polsce i Polakom, ale ze względu na ogrom tych zdarzeń ( nie ma dnia by TV, gazety i inne media w Niemczech i w Rosji nie atakowały Polski, jej rządu, Polaków) a także po lekturze „Dziejów Polski” autorstwa Andrzeja Nowaka, postanowiłem skupić się tylko na ich wspólnych, zaplanowanych i skoordynowanych działaniach wymierzonych w naszą niepodległość, bezpieczeństwo, gospodarkę i rozwój.

W swoim położeniu geopolitycznym, Polska jest krajem w pewnym sensie ważniejszym, niż wynika to z wielkości owego PKB. Polska położona między Niemcami a Rosją, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jako potencjalne spoiwo tego obszaru, który szuka wzmocnienia swojej suwerenności, jest krajem, który musi nie tylko się szanować, ale też nie przejmować się byle połajankami. Nie dajmy się sprowokować. Róbmy swoje i pamiętajmy, że niepodległość jest najważniejsza

— napisał prof. Andrzej Nowak.

linia czasu

1720
17/02/1720

Traktak Poczdamski

W dniu 17 lutego 1720 r. Rosja i Prusy, zainteresowane osłabieniem Polski, zawarły traktat poczdamski, w którym zobowiązały się dążyć do utrzymania w niej wolnej elekcji, a także strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki wobec Rzeczpospolitej. Tylko tyle i aż tyle! Po prostu wspólnie prowadzona polityka! Ale o co chodzi? W akademiach dyplomatycznych Wschodu

Continue Reading
..Read more

1514
12/02/1514

Wielki Książe Moskiewski Wasyl III zawarł w 1514 roku sojusz z Maksymilianem I, królem Nimiec i Cesarzem Rzymskim przeciwko Polsce i Litwie

W lutym 1514 roku w Moskwie, został zawarty sojusz zbrojny przeciwko Polsce, ze strony Moskwy inicjatorem był Wielki Książe Moskiewski Wasyl III, od 2 lat prowadzący wojnę z Litwą, z pomocą wojsk obcych (głównie niemieckich i habsburskich, głównie artylerii)z drugiej strony podpisał go Król Niemiec i Cesarz Rzymski Maksymilian I,

Continue Reading
..Read more

1031
01/09/1031

Konrad II i Jarosław razem przeciwko Mieszkowi II

Kolejne militarne porozumienie Niemiec i Rusi przeciw Polsce „pierwszy, krótkotrwały „potop” w dziejach polskich: równoczesny najazd potężnych sąsiadów z zachodu i wschodu….” (Andrzej Nowak-Dzieje Polski). Mieszko II     Konrad II    ..Read more

1017
12/01/1017

Pierwszy Sojusz niemiecko-ruski przeciwko Polsce

Cesarz Henryk, planując kampanię przeciw Polsce rządzonej przez Bolesława Chrobrego, zawarł z kniaziem Rusi Jarosławem, sojusz przeciw Polsce. Na mocy tego porozumienia, Jarosława miał uderzyć na Polskę od wschodu. Andrzej Nowak-Dzieje Polski, Tom I Wyd.I str. 127..Read more