Między młotem, a kowadłem

Kronika wydarzeń; historycznych oraz współczesnych, stworzonych wspólnie przez Niemcy i Rosję, przeciwko Polsce

Niniejszy Blog, poświęcony jest Polsce i Polakom, naszym cierpieniom i krzywdom jakich doznaliśmy i doznajemy, od odwiecznych wielkich sąsiadów ze wschodu i zachodu, którzy od ponad tysiąca lat wspólnie i w porozumieniu próbują szkodzić Polsce i Polakom . W tym Blogu zajmę się tylko działaniami podejmowanymi przez nich wspólnie i w porozumieniu, wymierzonymi przeciwko naszej ojczyźnie i jej obywatelom oraz naszej gospodarce.

Pierwotnie, chciałem zająć się wszelkimi działaniami Niemców i Rosjan, przeciwko Polsce i Polakom, ale ze względu na ogrom tych zdarzeń ( nie ma dnia by TV, gazety i inne media w Niemczech i w Rosji nie atakowały Polski, jej rządu, Polaków) a także po lekturze „Dziejów Polski” autorstwa Andrzeja Nowaka, postanowiłem skupić się tylko na ich wspólnych, zaplanowanych i skoordynowanych działaniach wymierzonych w naszą niepodległość, bezpieczeństwo, gospodarkę i rozwój.

W swoim położeniu geopolitycznym, Polska jest krajem w pewnym sensie ważniejszym, niż wynika to z wielkości owego PKB. Polska położona między Niemcami a Rosją, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jako potencjalne spoiwo tego obszaru, który szuka wzmocnienia swojej suwerenności, jest krajem, który musi nie tylko się szanować, ale też nie przejmować się byle połajankami. Nie dajmy się sprowokować. Róbmy swoje i pamiętajmy, że niepodległość jest najważniejsza

— napisał prof. Andrzej Nowak.

Dr Arndt Freytag von Loringhoven: Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, abyśmy kiedykolwiek wykorzystali infrastrukturę Nord Streamu 2 i wrócili do dawnych interesów. Dla mnie temat jest zamknięty i w tej chwili robimy wszystko, by jak najszybciej odciąć się od surowców z Rosji. 

linia czasu

2011
12/02/2011

Umowa niemieckiego koncernu Rheinmetall z Rosją.

Na budowe super nowoczesnego centrum szkoleniowego dla rosyjskiej Armii (historia lubi sie powtarzać, w latach 30, XX wieku, żołnierze niemieccy szkolili rosyjskich a także korzystali z rosyjskich poligonów dla własnych ćwiczeń). Centrum szkoleniowe, wyposażone w laserowe symulatory najnowszej generacji oraz komputerowe systemy oceny zdolności bojowej uczestników manewrów, miało zostać zainstalowane

Continue Reading
..Read more

2006
29/08/2006

Podpisanie porozumienia dotyczącego budowy gazociągu Nord Stream

W Moskwie, 29.08.2006 roku, za akceptacją i poparciem rządów Niemiec i Rosji, Gazprom i E.ON Ruhrgas oraz BASF, podpisały porozumienie w sprawie budowy gazociągu północnego, omijającego Polskę i Ukrainę, łączącego Rosję z Niemcami...Read more

1939
28/09/1939

II pakt Ribbentrop – Mołotow

28 września 1939 roku w Moskwie został podpisany Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR. W którym wytyczono granice między Niemcami, Rosją, zmieniono tam również granice Słowacji i Litwy. Traktat zawierał trzy  tajne protokoły, jeden z nich odnosił się do kwestii polskiej i głosił, że Obie strony nie będą tolerować

Continue Reading
..Read more

22/09/1939

22 września 1939 wspólna defilada niemieckich i sowieckich wojsk.

22 września 1939 odbyła się wspólna niemiecko-radziecka defilada z okazji zwycięstwa nad Polską, odbyła się w Brześciu nad Bugiem. Na zdjęciu: Gen. Heinz Guderian i gen. Siemion Kriwoszein odbierają radziecko-niemiecką defiladę w Brześciu 22 września 1939, źr. Bundesarchiv, Wikipedia/dp Wspólna parada Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu, 22 września 1939Foto:

Continue Reading
..Read more

17/09/1939

Realizacja Paktu Ribbentrop-Mołotow -Napaść ZSRR na Polskę

17 września 1939 o godzinie 4.00 rano wojska sowieckie (Front Białoruski i Ukraiński) w sile około 1 miliona żołnierzy przekroczyły wschodnie granice Polski, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji (1932), umowy wynikające z przynależności do Ligi Narodów, realizując tym ustalenia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow – czwartego rozbioru Polski. Wódz Naczelny RP

Continue Reading
..Read more

23/08/1939

Podpisanie Paktu Ribbentrop-Mołotow i jego tajnego protokołu

Umowa miedzy Niemcami a ZSRR o nieagresji, jej tajny protokół, przewidywał atak ZSRR na Polskę do linii Bugu, w ciągu 14 dni od napaści Niemców na Polskę. De facto, był to IV rozbiór Polski. Szacuje się, iż podpisanie tego paktu kosztowało życie 50 mln ludzi, od 1939 do 1945r...Read more

18/02/1939

Pertraktacje ambasadora III Rzeszy w Moskwie

Ambasador III Rzeszy w Moskwie Walter von Schulenburg prowadzi pertraktacje z wicepremierem ZSRS, a zarazem ministrem handlu zagranicznego, Anastasem Mikojanem. Rosja decyduje się zapewnić Niemcom poza ropą naftową również inne surowce niezbędne do prowadzenia wojny.(*) Bez których Hitler nie mógł rozpocząć najazdu na Polskę. (*) źródło: http://cala-prawda-o-historii.blog.onet.pl..Read more

1922
16/04/1922

Konferencja w Rapallo

Podpisanie układu w Rapallo. na zdjęciu Kanclerz Rzeszy Joseph Wirth, Walther Rathenau oraz delegacja sowiecka: Leonid Krasin, Gieorgij Cziczerin oraz Adolf Joffe Okazją do wyjścia z izolacji międzynarodowej, w jakiej od kilku lat znajdowały się Niemcy i Rosja była międzynarodowa konferencja ekonomiczna w Genui we Włoszech trwająca od 10 kwietnia

Continue Reading
..Read more

1920
26/08/1920

W trakcie odwrotu wojsk rosyjskich w 1920 spod Warszawy, Prusy otworzyły swoje granice i przyjeły dziesiątki tysiecy rosyjskich żołnierzy, którzy w ten sposób uniknęli śmierci bądź niewoli polskiej.

            „Na północy kraju część dywizji trzech rosyjskich armii (4., 3. i 15.) oraz korpus kawaleryjski Gaja Bżyszkiana, pobite pod Mławą usiłowały wydostać się z okrążenia, tocząc boje z polską 4. Armią. Ostatecznie rankiem 25 sierpnia przeszły do Prus Wschodnich i formalnie zostały internowane. Przekroczenie granicy przez korpus Bażyszkiana

Continue Reading
..Read more

17/08/1920

Wojna 1920 a Rząd Republiki Weimarskiej (w porozumieniu z Rosją bolszewicką)

W 1920 roku Rząd Republiki Wiemarskiej, łudząc się, że Polska zostanie pokonana przez bolszewików, pomagając tym samym marszałkowi Tuchaczewskiemu, 17 VIII 1920 roku wystosował do Komisji Plebiscytowej pismo, domagające się internowania w Prusach Wschodnich, Pomorzu i Górnym Śląsku, wycofujących się wojsk polskich w tych obszarach. Szczególnie naciskano na Komisję, tym,

Continue Reading
..Read more