Między młotem, a kowadłem

Kronika wydarzeń; historycznych oraz współczesnych, stworzonych wspólnie przez Niemcy i Rosję, przeciwko Polsce

Niniejszy Blog, poświęcony jest Polsce i Polakom, naszym cierpieniom i krzywdom jakich doznaliśmy i doznajemy, od odwiecznych wielkich sąsiadów ze wschodu i zachodu, którzy od ponad tysiąca lat wspólnie i w porozumieniu próbują szkodzić Polsce i Polakom . W tym Blogu zajmę się tylko działaniami podejmowanymi przez nich wspólnie i w porozumieniu, wymierzonymi przeciwko naszej ojczyźnie i jej obywatelom oraz naszej gospodarce.

Pierwotnie, chciałem zająć się wszelkimi działaniami Niemców i Rosjan, przeciwko Polsce i Polakom, ale ze względu na ogrom tych zdarzeń ( nie ma dnia by TV, gazety i inne media w Niemczech i w Rosji nie atakowały Polski, jej rządu, Polaków) a także po lekturze „Dziejów Polski” autorstwa Andrzeja Nowaka, postanowiłem skupić się tylko na ich wspólnych, zaplanowanych i skoordynowanych działaniach wymierzonych w naszą niepodległość, bezpieczeństwo, gospodarkę i rozwój.

W swoim położeniu geopolitycznym, Polska jest krajem w pewnym sensie ważniejszym, niż wynika to z wielkości owego PKB. Polska położona między Niemcami a Rosją, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jako potencjalne spoiwo tego obszaru, który szuka wzmocnienia swojej suwerenności, jest krajem, który musi nie tylko się szanować, ale też nie przejmować się byle połajankami. Nie dajmy się sprowokować. Róbmy swoje i pamiętajmy, że niepodległość jest najważniejsza

— napisał prof. Andrzej Nowak.

Dr Arndt Freytag von Loringhoven: Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, abyśmy kiedykolwiek wykorzystali infrastrukturę Nord Streamu 2 i wrócili do dawnych interesów. Dla mnie temat jest zamknięty i w tej chwili robimy wszystko, by jak najszybciej odciąć się od surowców z Rosji. 

linia czasu

1920
21/07/1920

W 1920 roku Niemcy w Gdańsku zablokowali rozładunek statku holenderskiego „Triton”, ze sprzętem wojskowym dla Polski walczącej z Rosją

„Czerwony Gdańsk przeciw białej Polsce.”    Zwycięstwo, jakie 15 sierpnia 1920 roku polskie wojska odniosły nad Armią Czerwoną pod Warszawą, nie obyło się bez gdańskiego wątku. Niestety, nie był to wątek chwalebny. „Do proletariuszy gdańskich: (…) nie możecie dopuścić, aby czynione były próby przyjścia z pomocą białogwardyjskiej Polsce. Obserwujcie jak najdokładniej

Continue Reading
..Read more

1863
08/02/1863

Konwencja Alvenslebena

W Petersburgu, 8 II 1863, z inicjatywy Ottona von Bismarcka, pruski Gen. Alvensleben, w imieniu Królestwa Prus, podpisał umowę z Rosją, dotyczącą współpracy Rosji i Prus w tłumieniu Powstania Styczniowego...Read more

1830
23/12/1830

Prusy pomagają Rosji stłumić Powstanie Listopadowe.

Po wybuchu Powstania Listopadowego w 1830 roku, pruski rząd, w osobach ministrów Maasena i Brenna, wydali 23 XII 1830, zarządzenie zabraniające wywozu do Królestwa Polskiego: pieniędzy, prochu, broni, koni, zboża w celu uniemożliwienia udzielenia pomocy Powstańcom...Read more

1795
24/10/1795

III rozbiór Polski

Po upadku insurekcji kościuszkowskiej, 24 października 1795 r. monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili pełny III rozbiór Rzeczypospolitej.Prusy otrzymały Mazowsze z Warszawą, część litewską do rzeki Niemen, razem 48 tys. km kw. Rosja zabrała resztę Litwy, Żmudź i Podole, razem 120 tys. km. Austria

Continue Reading
..Read more

1793
23/01/1793

II rozbiór Polski

W dniu 23.01.1793 roku, Fryderyk Wilhelm II i Katarzyna II, podpisali traktat o podziale Polski. 22.07.1793 sejm grodzieński, podpisał traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego,podolskiego, części wileńskiego, nowogrodzkiego, wołyńskiego i brzeskolitewskiego. W sumie ok 250 tyś km² ziem polskich. W nocy z 23.09.1793 roku

Continue Reading
..Read more

1772
17/02/1772

I rozbiór Polski

Umowa rosyjsko-pruska została podpisana w Petersburgu 17.02.1772 (datowana na 15.01.1772). Traktaty rozbiorowe zostały podpisane 05.08.1772 w Petersburgu. 18.09.1772 została notyfikowana przez Austrię Habsburgską, Prusy i Rosję. 30.09.1773 traktaty rozbiorowe ratyfikował Sejm Rozbiorowy (pamiętny sprzeciw Tadeusza Reytana)...Read more

1732
13/09/1732

Traktat Trzech Czarnych Orłów

W 1732 r. Prusy i Rosja  wspólnie z Austrią, podpisały tzw. traktat trzech czarnych orłów (jego twórcą był dyplomata rosyjski Loewenwold), celem niedopuszczenia do elekcji kolejnego Wettyna w Polsce. W 1733 r., po śmierci Augusta II, wybuchła wojna o sukcesję polską. Wobec nieporozumień między Rosją, Austrią i Prusami co do następcy zmarłego władcy, na króla wybrano

Continue Reading
..Read more

1720
17/02/1720

Traktak Poczdamski

W dniu 17 lutego 1720 r. Rosja i Prusy, zainteresowane osłabieniem Polski, zawarły traktat poczdamski, w którym zobowiązały się dążyć do utrzymania w niej wolnej elekcji, a także strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki wobec Rzeczpospolitej. Tylko tyle i aż tyle! Po prostu wspólnie prowadzona polityka! Ale o co chodzi? W akademiach dyplomatycznych Wschodu

Continue Reading
..Read more

1514
12/02/1514

Wielki Książe Moskiewski Wasyl III zawarł w 1514 roku sojusz z Maksymilianem I, królem Nimiec i Cesarzem Rzymskim przeciwko Polsce i Litwie

W lutym 1514 roku w Moskwie, został zawarty sojusz zbrojny przeciwko Polsce, ze strony Moskwy inicjatorem był Wielki Książe Moskiewski Wasyl III, od 2 lat prowadzący wojnę z Litwą, z pomocą wojsk obcych (głównie niemieckich i habsburskich, głównie artylerii)z drugiej strony podpisał go Król Niemiec i Cesarz Rzymski Maksymilian I,

Continue Reading
..Read more

1031
01/09/1031

Konrad II i Jarosław razem przeciwko Mieszkowi II

Kolejne militarne porozumienie Niemiec i Rusi przeciw Polsce „pierwszy, krótkotrwały „potop” w dziejach polskich: równoczesny najazd potężnych sąsiadów z zachodu i wschodu….” (Andrzej Nowak-Dzieje Polski). Mieszko II     Konrad II    ..Read more