Między młotem, a kowadłem

II rozbiór Polski

W dniu 23.01.1793 roku, Fryderyk Wilhelm II i Katarzyna II, podpisali traktat o podziale Polski.

22.07.1793 sejm grodzieński, podpisał traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego,podolskiego, części wileńskiego, nowogrodzkiego, wołyńskiego i brzeskolitewskiego. W sumie ok 250 tyś km² ziem polskich.

W nocy z 23.09.1793 roku sejm dokonał cesję części terytorium Rzeczypospolitej na rzecz Prus, były to miasta: Gdańsk i Toruń oraz ziemie województw: gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie (z Wieluniem), kaliskie, płockie, brzeskokujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego było to ok.57 tys. km².

0 Comments

Dodaj komentarz